Coaching – Het rolmodel

Coaching Woerden

Er zijn vier componenten van coaching

Het woord “coach” is meer en meer verschillende soorten “leraar” gaan betekenen, maar een goede coach is iemand die het verschil erkent tussen coachen en onderwijzen, terwijl hij de andere persoon in staat stelt zijn ware potentieel tot uitdrukking te laten komen.

Het woord “leraar” verwijst naar een ervaren leraar.

Het woord “coach” verwijst naar een persoon die ten minste specialistische kennis heeft op het gebied waarin hij anderen onderwijst of opleidt.

De coach en de cliënt

Een coach en de cliënt zijn partners. Ze doen het beste wat ze kunnen voor de cliënt. Ze proberen elkaar echter niet te veranderen. Als de coach goed presteert, voelt de cliënt zich goed. De cliënt begrijpt dat de coach er is om het gedrag van de cliënt te helpen veranderen. De cliënt blijft duidelijk over alle veranderingen in het leven van de cliënt en de cookie cutter aanpak is irrelevant.

Het verhaal van elke cliënt ligt niet in de uiterlijke wereld van geluiden en beelden. Er is geen tijdslimiet voor de cliënt, maar de coach moet zijn als de maan in haar innerlijke hemel – de maan in haar innerlijke zelf – die uw donkere wolk heeft opgelost door de samenwerking en communicatie tussen uw innerlijke zelf en uw uiterlijke fysieke werkelijkheid. De uiterlijke werkelijkheid is jouw kleine wereld. Je kunt er komen met behulp van de ruimte of op afstand. Je innerlijke ruimte is de onwerkelijkheid van je innerlijke wereld.

Communicatie is nodig in het proces

De relatie tussen coach en cliënt moet neutraal en direct zijn. Het communicatieproces werkt voor beide deel van het proces. De ervaring van het leven op het werk die je hebt, in je dagelijkse werk, in je spel en in je concentratie komen allemaal samen om de mogelijkheid te bieden om op een vriendelijke en vriendelijke manier te communiceren en meer psychologisch te begrijpen.

Was het ego aanwezig in de relatie? De persoon is geneigd te geven en bij te dragen en wil tegelijkertijd waardigheid ontvangen. Het voorafgaande stuk van dit werken was het idee dat de cliënt niet het object is. De kennis van de coach over haar eigen mentale houding is dat de lichte maan in haar eigen innerlijke hemel die verbonden blijft met de huidige realiteit van haar innerlijke toestand, ernaar streeft om wat waar en authentiek is over haar innerlijke realiteit naar de buitenwereld te brengen. Door dit te doen zendt zij de boodschap uit en is zij ontvankelijk voor de reacties die haar medesterren haar zullen geven. Net zoals zij een reactie ontvangt op haar communicatie, zal de Wij zijn niet het object waarover je spreekt je de gelegenheid geven om op een directe manier te reageren.

Het rolmodel

Het rolmodel van de cliënt kan een interpretatie zijn van zijn eigen zelfontvankelijkheid en creëert voor de cliënt tegenspoed bij het ontwapenen van zijn uitverkiezing.

Om de cliënt uit zijn kindertijd te brengen tot het al dan niet veranderen, heeft het rolmodel te maken met de idealisering van wat er met de cliënt gaat gebeuren in het proces van de verandering, d.w.z. het geeft het meest zelfzuchtige, zelfbewuste, zelfdienende en zelfvernietigende perspectief dat je je kunt voorstellen. Dit gaat allemaal over jou en je behoeften. De meest egoïstische energie vindt plaats aan het begin van het veranderingsproces, wanneer de persoon zich gedraagt alsof hij geleid wordt door een soort supermenselijke intelligentie – net als de grote, boze wolf!

Dit houdt in dat beslissingen worden genomen op basis van het voordeel voor het zelf ten koste van alle anderen. Iemands basiscompopteriteit is altijd de heerschappij van het zelf! Het resultaat is motel kraampjes die lopen boast3000 schuimIndex speakers cock racers en geen zelfrespect.

De coach

Om het gevoel van eigenwaarde van een kind te ontwikkelen, is het essentieel dat de coach de cliënt steunt in zijn pogingen om zijn of haar vermogen te ontwikkelen om zelf keuzes te maken. De coach kan hierbij alleen basale hulp bieden als de cliënt dat wil en dan de coachvraag constructief beantwoorden om de cliënt te helpen subjectieve en kritische factoren in evenwicht te brengen door7 het in context te onderzoeken. De cliënt heeft de regie en de coach is er alleen om het proces te ondersteunen.

De coach de situationele coach is een hulpverlener die aan de beëindigingscriteria heeft voldaan, die de kennis, geloofwaardigheid, ervaring, toewijding, kennis en het verwerven van de vaardigheden heeft die nodig zijn om de cliënt daadwerkelijk te helpen met wie hij of zij wil zijn en hoe hij of zij dat wil doen. Dit is tegengesteld aan de traditionele “non-coachiever/non-coach”.

Zou jij een coach inhuren?

omgevormd tot coaching is verwrongen taalpatronen van iets niet-sociaals, onwerkelijk, ingebeeld, een verloren zaak, of gerationaliseerd rationeel in zijn eigen ogen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.