De kracht van de levenscoach

Life coach

Ze zijn als je gedachten, ze maken je. Ze zijn als je gebaren, ze besturen je. -James Allen

Neem even de tijd en denk na over je leven op dit precieze moment. Alles om je heen, het tijdstip van de dag, de relaties die je hebt met je familie en vrienden, de gedachten die je hebt zijn als de lichtgolven die de beelden in je wereld voortbrengen. De life coach werkt met uw geest, hart en ziel om een hogere gevoeligheid te ontwikkelen die hem in staat zal stellen uw emotionele staat van bewustzijn te zien, te voelen en te begrijpen. Hij is degene die deze onder uw aandacht zal brengen, zodat hun waarde en nut begrepen kan worden.

Een levenscoach zal er zijn om u begeleiding, aanmoediging en verantwoording te geven wat betreft de identiteit en het doel van uw leven. Omdat hij de gevoeligheid heeft om uw leven in zijn totaliteit te begrijpen vanuit een emotioneel, psychologisch, spiritueel en psychologisch perspectief, weet hij hoe dit uw waardesysteem, uw overtuigingen en uw reacties verandert. De termen emotie en gevoel worden vaak verward omdat hij hier uitgebreid mee bezig is. Emoties hebben te maken met wat ons aan het huilen maakt, hoe we verliefd worden, hoe we leed kunnen verdragen, enz.

Onze gevoelens zijn het resultaat van enkele lichamelijke veranderingen in het lichaam. Sommige gevoelens blijven lang hangen voordat ze een eigen naam hebben. Er zijn gevoelens die dagen, weken, maanden of jaren duren. Veel veranderingen in het lichaam zijn verantwoordelijk voor de gevoelens die we hebben. Als je bijvoorbeeld verdrietig bent, heb je geen zin om iets te doen, dan kun je een dag of twee depressief worden. Maar gevoelens veranderen altijd uit vrije wil, waardoor een keten van emoties ontstaat.

En dus, omdat een levenscoach intuïtief is, zal hij weten of een cliënt diepe pijn heeft. Zijn intuïtieve aanraking zal gezien en gehoord worden. Hij is in staat om hun gevoel te traceren zoals het de gevolgen genereert van het verlies van een doel, van liefde in de relatie, van angst in de situatie, enz. Hij kent deze, zodat hij weet waar hij zijn advies en zijn gaven van inspiratie, motivatie en sterk verlangen moet toepassen.

Een life coach hoort de innerlijke stem en is gevoelig voor de innerlijke dialoogkwaliteit van de cliënt. Een cliënt kan het zich niet veroorloven om te zwijgen of om de mogelijkheden van het leven, van teleurstelling, totaal buiten zijn of haar bereik te houden. Een life coach hoort de innerlijke dialoog van de cliënt. Hij luistert niet zozeer naar woorden, maar naar de sfeer van energie. Een innerlijke stem vertegenwoordigt de kracht om te leven in het drama van de eigen angst. Een goede coach begrijpt de kracht van de innerlijke stem en is bij de cliënt om hem of haar te begeleiden, te inspireren en te ondersteunen.

Eerst luistert hij. Dan onderneemt hij actie. De cliënt herkent altijd zowel zijn of haar ware aard als ook het gebrek daaraan. Zij hebben behoefte aan en willen meer van het eerste en minder van het laatste. Zij willen hogere kracht in zich. Luister en merk het op. Deze levenskracht is er altijd, wachtend om de richting van het leven aan te geven. Ze is te vertrouwen, ze is relationeel en ze varieert niet naargelang de leeftijd van de persoon. Dit is de krachtigste stem. Hij huist in alle mensen. Toch falen we omdat we ons niet bewust zijn van deze kracht. We ontkennen de waarheid over wie we zijn en als we die eenmaal gehoord hebben, kunnen we het ons niet veroorloven haar weer op te geven.

In het verleden gaf je je kracht weg aan de wereld en hield je die niet vast voor jezelf. Daarom verdrinken we momenteel in de duisternis van alle destructieve mogelijkheden en valse overtuigingen van de buitenwereld, in plaats van je goddelijke aard te kennen en de principes van de wet van aantrekking toe te passen. De kracht die je absoluut nodig hebt is de kracht van jezelf. Je bent rijk, vol leven en overvloedig, creatief en gevoelig en wijs. Beste vriend, je bent rijk en je bent belangrijk! Je bent belangrijk, eeuwig en oneindig en helder, mooi en liefdevol en perfect! Je bent in alle opzichten geweldig! Je bent speciaal en kostbaar en de hoogste overvloed waardig.

Ten eerste, als je blij bent met de resultaten van je gevoelens, dan zijn je gevoelens prachtig en mooi. Wat brengt u in hoge gevoelens? Wat opent de sluisdeuren naar de stortvloed van positieve gevoelens door iets wat men doet of denkt? Als we onze gedachten voeden met positieve gebeurtenissen of gebeurtenissen, zal een gevoel van dankbaarheid voor wat we hebben, dat gevoel van vreugde en dankbaarheid voor alles, dat gevoel van liefde, dat gevoel van macht over alle obstakels en uitdagingen, steeds grotere gevoelens van ontroering en kracht met zich meebrengen.

Helaas, we hebben allemaal negatief nieuws gehoord, zijn overal heen gegaan en het brengt allemaal negatieve gedachten en gevoelens. We hebben het verdriet gevoeld van de terugtrekking uit de maatschappij, de angst, de depressie, het gebrek aan eigenwaarde. Ons slecht voelen zorgt ervoor dat we ons isoleren en irriteren en vervolgens elkaar kwetsen, door te vechten of ons terug te trekken. Het zorgt ervoor dat we veroordelend en antagonistisch zijn, en veroordelend.

Leave a Reply

Your email address will not be published.